OOZ Maribor

Pomoč podjetjem in obrtnikom pri prenosu lastništva podjetja

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je v sodelovanju z vodilnim partnerjem Združenjem zbornic iz regije Veneto (Italija) in sedmimi zbornicami iz Avstrije, Nemčije, Švice, Francije in Italije uspešno kandidirala s projektom C-TEMAlp na razpisu evropskega programa Alpski prostor.  S projektom želimo prvenstveno izpopolnitvi storitve zbornice na področju prenosa lastništva podjetij, ki bodo poleg formalno-pravnega svetovanja članom zbornice pomenili tudi vzpostavitev spletne platforme s ponudbo podjetij, ki jih želijo lastniki prenesti in svetovanjem pri iskanju interesentov za nakup. Projekt predstavlja priložnost za nove storitve, za katere že danes obstaja povpraševanje in bi jih zbornica v sodelovanju z drugimi regijskimi partnerji lahko izvajala tudi po zaključku projekta.

S tem omogočimo obrtniku, podjetniku, da prejme vse informacije za vse faze prenosa na enem mestu. Opisane aktivnosti na OOZ Maribor so v začetni fazi in jih ažurno in kontinuirano nadgrajujemo.

 

Podatki o projektu

Program: Alpski prostor 2014-2020

Programski specifični cilji: Izboljšanje okvirnih pogojev za inovacije v alpskem prostoru

Programska prioriteta: Prioriteta 1 – Inovativni alpski prostor

Akronim projekta: C-TEMAlp

Naziv projekta: Continuity of Traditional Enterprises in Mountain Alpine Space areas (Kontinuiteta tradicionalnih podjetij v hribovitih območjih alpskega prostora)

Trajanje projekta: 6.12.2015 – 5.12.2018

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko programa Interreg Alpine Space.

Skupna vrednost projekta: 1.812.291,00 EUR

Višina sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj: 1.540.447,35 EUR

Skupna vrednost projekta za OOZ MB: 177.002,00 EUR

Višina sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj za OOZ Maribor: 150.451,70 EUR

Vodilni partner: Veneto Innovazione S.p.A.

Projektni partnerji: Združenje zbornic regije Veneto, Zbornica za industrijo, obrt in kmetijstvo Bolzano, Industrijsko združenje Brescia, Innovation Region Styria, Italijanska trgovinska zbornica München, Industrijsko-trgovinska zbornica München-Zgorjna Bavarska, Trgovinsko-industrijska zbornica province Marseille, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Visoka tehnično-gospodarska šola HTW Chur

Povezava do spletne strani projekta: tukaj.

 

Aktivnosti projekta

V času izvajanja projekta bo zbornica skupaj z Mariborsko razvojno agencijo sodelovala pri:

organizaciji delavnic za zainteresirane podjetnike/obrtnike,
promociji storitev transferja podjetij,
vzpostavitvi skupne platforme za transfer podjetij na mednarodnem nivoju,
organizaciji 12 info točk za vključevanje podjetij (kupci / prodajalci),
izvedbi praktičnih primerov prenosa podjetij in
pripravi skupnega dokumenta – stališč za oblikovalce politik na EU in nacionalnem nivoju.

Kot opazovalec v projektu sodeluje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Povabilo k sodelovanju

Vse člane zbornice, ki se v naslednjih letih srečujete z vprašanjem prenosa lastništva svojega podjetja ali obrti vabimo k sodelovanju. Skupaj z vsemi zainteresiranimi lastniki bomo definirali oblike pomoči, ki jo potrebujejo ter organizirali pomoč zunanjih in notranjih ekspertov.

Kadar obrtnik, podjetnik nima naslednika v svoji družini, med zaposlenimi ipd., potrebuje podporno okolje pri iskanju kupca. Na OOZ Maribor lahko v tem primeru obrtniku ponudimo vnos profila podjetja na nacionalno spletno platformo za nakup in prodajo (povezava) oz. mu lahko omogočimo vnos na transnacionalno spletno platformo (projekt C-TEMAlp: Prenos lastništva podjetij, spletna stran: www.business-transfer.eu).