OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Projekt DIYFuture_ERASMUS

Projekt DIYfuture – Razvoj veščin samopopravljanja in nadgradnje med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost si prizadeva poučevati mlade veščin “naredi sam” ali DIY, da bi povečali življenjsko dobo izdelkov in trajnostno potrošnjo. Hkrati bo projekt mlade poučeval osnove podjetništva, da bi zapolnili vrzel med potrebo po krožnem gospodarstvu in trenutno realnostjo, kjer je blagovna potrošnja prekomerna.

Dobrodošli v projektu DIYfuture – Razvoj veščin samopopravljanja in nadgradnje med mladimi za našo skupno trajnostno prihodnost, ki si prizadeva poučevati mlade veščine “naredi sam” in osnove podjetništva z namenom: opolnomočiti mlade za razvoj lastnih izdelkov in podjetij, oživiti kulturo popravljanja in recikliranja ter s tem povečati trajnost v naši družbi, zapolniti vrzel med potrebo po krožnem gospodarstvu in trenutno realnostjo prekomerne potrošnje.

Da bi podprli naše delo z našimi ciljnimi skupinami, projekt DIYfuture stremi k:

  • Izboljšanju veščin ročnega dela mladih in njihove sposobnosti popravila, recikliranja in nadgradnje izdelkov. To bo doseženo s kombinacijo spletnih predavanj in projektov “naredi sam”,
  • Spodbujanju podjetniških veščin mladih s študijo primera samonarejenega izdelka,
  • Opolnomočenju mladih, da začnejo lastne projekte “naredi sam” ali ustanovijo lastno podjetje.”

Naše ciljne skupine:

  • Mladi odrasli (stari 18-26 let), ki pogosto primanjkuje veščin “naredi sam” in ročnih spretnosti.
  • Učitelji, trenerji, podjetniki, izobraževalne ustanove.

Naši partnerji

Projekt DIYfuture trenutno razvija ekipa 5 partnerskih organizacij iz cele Evrope.

Več o naši projektni ekipi si lahko preberete v naslednjih profilih:

MIITR – Mednarodni inštitut za implementacijo trajnostnega razvoja

“MIITR je zasebna nevladna organizacija (NVO), ustanovljena leta 2017 v Mariboru, Slovenija. Osebje ima visoko strokovnost in kompetence na področjih ekonomije, okolja, socialnih in računalniških znanosti, kot tudi v projektnem managementu, promociji in diseminaciji dejavnosti in inovativnih oblikah poučevanja. Misija MIITR je raziskovati, izobraževati, ozaveščati in svetovati o trajnostnem razvoju, s poudarkom na družbenem in zelenem podjetništvu, socialnih inovacijah, krožnem gospodarstvu, vključevanju mladih in sodobnem neformalnem e-učenju, da bi pospešili razvoj bolj trajnostne družbe. Stremijo k reševanju relevantnih družbenih vprašanj in izboljšanju kakovosti življenja mladih in odraslih.”

OOZ – Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor

OOZ Maribor je ustanovljen v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Statutom Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Je samostojna, strokovna poslovna, nestrankarska organizacija in subjekt javnega prava. Osnovna misija Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor je služiti obrti in drugim podjetniškim poslovnim subjektom. Predvsem delujejo na področjih svetovalnih storitev, informacijskih dejavnosti, sejemskih aktivnosti, izobraževanja in izvajanja javnih pooblastil.

APS Polygonal

“Polygonal je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja in opolnomočenja ter ponuja e-učenje, izobraževanje o trajnosti in zelenem prehodu, podjetniško izobraževanje, digitalno in IT usposabljanje. So zelo aktivni in vidni na lokalni ravni v Coriju z različnimi ciljnimi skupinami in veliko delajo tudi z mladimi. Polygonal je mladinska organizacija, katere člani so večinoma stari pod 30 let. Organizacija je začela svojo pot kot središče za inovacije na podeželskih območjih za mlade in nemočne skupine. Organizacija se ponaša z laboratorijem za podjetništvo in digitalnim usposabljanjem za izboljšanje digitalnih in zelenih veščin.

Od leta 2018 je bilo v njihove dejavnosti vključenih več kot 300 mladih v šolah in družabnih klubih. Vse dejavnosti Polygonal so usmerjene v razvoj podjetniških veščin za izgradnjo samozavesti, vzorcev neodvisnosti, eksperimentiranja in odkrivanja. Polygonal tako sodeluje z različnimi mladinskimi združenji in organizira različne dogodke čez celo leto, namenjene krepitvi in spodbujanju kreativnosti mladih.”

“Horizont ProConsult” EOOD

“Horizont ProConsult” d.o.o. si prizadeva za odličnost v izobraževanju z oblikovanjem izobraževalnih programov, spodbujanjem in podporo projektov učne mobilnosti s pomočjo neformalnih izobraževalnih metod in razvojem pripadajočih metodologij in izobraževalnih virov. Organizacija močno verjame v uspeh in koristi praktičnega usposabljanja, vseživljenjskega učenja, neformalnega izobraževanja, mednarodne učne mobilnosti in poklicnih izobraževalnih programov na lokalni in evropski ravni. “Horizont ProConsult” d.o.o. se zavzema za promocijo izboljšanja kakovosti in odličnosti v izobraževanju in usposabljanju, s posebnim poudarkom na obravnavanju brezposelnosti in zmanjšanju vrzeli in neskladnosti veščin na trgu dela.

“Horizont ProConsult” d.o.o. večinoma sodeluje z izobraževalnimi ustanovami v Bolgariji, je pa tudi zelo dejaven na mednarodni ravni, s sodelovanjem z ustanovami na področju izobraževanja odraslih in poklicnega usposabljanja, vključno z CEDEFOP, podjetji, izobraževalnimi ponudniki in ustanovami. Organizacija deluje v smeri promocije uresničevanja na trgu dela in izboljšanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja, še posebej skozi razvoj inovativnih izobraževalnih praks in političnih priporočil, izvajanje shem mobilnosti v resničnih delovnih okoljih in usposabljanje dejavnosti.”

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD

Center za socialne inovacije (CSI) je raziskovalna in razvojna organizacija, ki se osredotoča na spodbujanje socialnih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe na lokalni, nacionalni, regionalni in globalni ravni. CSI verjame, da lahko štirje stebri socialne interakcije, izobraževanja, razvoja in ekonomske racionalizacije skupaj s temeljito zdravimi in trajnostnimi rešitvami ter prekinitvijo ustaljenih rešitev sistemskih socialnih problemov privedejo do ustvarjalnih rešitev, ki bistveno vplivajo na spremembo socialne strukture vsake družbe. CSI tesno sodeluje pri naslavljanju tržnih, socialnih, ekonomskih in izobraževalnih izzivov z vladami, lokalnimi upravnimi agencijami, neprofitnimi agencijami, komercialnimi subjekti in izobraževalnimi ustanovami. Identificirajo in naslavljajo sistematične izzive preko dokazano utemeljenih raziskav, stanja umetnosti preiskovanja globalnih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih rešitev, razvijanje rešitev z upoštevanjem lokalnega ekosistema, kulturnih dinamik, izpolnjevanje potreb zainteresiranih strani in izvajanje teh rešitev, medtem ko stalno vzdržujejo nenehen povratni tok informacij in prilagoditve.

Rezultati projekta

Da bi podprli naše delo z našimi ciljnimi skupinami (mladi odrasli, stari od 18 do 26 let, učitelji, trenerji, podjetniki, izobraževalne ustanove), bo projekt DIYfuture zagotovil naslednje rezultate:

  • Rezultat 1

Priprava statusnega poročila

  • Rezultat 2

Razvoj učnih materialov o podjetništvu in veščinah DIY

  • Rezultat 3

Mobilnost in delavnice

Leonida Polajnar

direktorica

leonida.polajnar@ozs.si

+386 2 33 03 510

+386 51 662 119

Janja Vindiš

Strokovna sodelavka za projekte

janja.vindis@ozs.si

+386 2 33 03 506

+386 41 921 823