OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

Projekt EnFinCap_ERASMUS

Po podatkih Eurostata se ženske v Evropi bistveno redkeje odločajo za samozaposlitev kot moški.

Izzivi, ki jih odvračajo od podjetništva in samozaposlovanja, so večplastni in povezani s človeškim kapitalom; ženske imajo npr. manj podjetniških izkušenj, manj socialnega kapitala, manj znanja o podjetništvu in financah. Pojavlja pa se tudi negativno zaznavanje žensk podjetnic v družbi in politiki, vključno z davčnimi sistemi in družinskimi politikami. Zelo zanimiva je raziskava Leitch et al. (2018), ki pojasnuje, da ženske podjetnice ne sprašujejo – ne zaprošajo za nasvete, za zunanje financiranje, ker verjamejo, da bodo zavrnjene, ker jih bančniki dojemajo kot manj zanesljive, kar lahko vodi tudi v izgubo posla. Ženske podjetnice, kot ugotavlja raziskava OECD, delujejo v osebnem storitvenem sektorju (npr. frizerstvo, kozmetičarke, lepotne storitve).

Tako, smo se odločili, da preverimo dejansko stanje na terenu. Pripravili smo si vprašalnike in med jun-okt 2020 obiskali frizerske, masažne salone, podjetnice, ki delajo trepalnice, nohte, pedikuro. Dobili smo odziv, da bi potrebovale dodatna znanja podjetništva, tudi digitalizacije, pripravi letnih poročil, vodenju računov, razumevanju financ, obresti, finančnih produktov za podjetnike, … in bi se bile pripravljene z veseljem udeležiti aktivnosti.

Usposabljane podjetnic na področju podjetništva in financ dejansko naredi razliko, saj omogoča razumevanje načel podjetništva, obvladovanje tveganj, varčevanje v obdobju krize, izognitev neobvladljivemu dolgu in skrb za ustrezno delovanje podjetja, osebno finančno varnost in finančno varnost podjetja. Slabe finančne odločitve lahko dolgoročno vplivajo na posameznice, njihove družine in družbo. Nizka finančna pismenost je povezana tudi z nižjim življenjskim standardom ter negativnimi vplivi na psihološko in fizično počutje podjetnic.

Glavni cilji projekta EnFinCap so:

  • opolnomočiti (neodvisne) mikropodjetnice s kompetencami, znanjem in samozavestjo, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje.
  • ustvarjanje varne prihodnosti zase in za svoje družine.

Rezultati projekta:

PR1 – Načrt obstoječih kompetenc v partnerskih državah na področju podjetniške in finančne “pismenosti”, obstoječe kompetence, znanje

PR2 – Platforma (z e-tečajem), ki bo zagotovila, da bodo podjetnice pridobile znanje, spretnosti in kompetence na področju podjetništva in finančne pismenosti (+ e-učbenik)

PR3 – Izdelava gradiva za usposabljanje ter razvoj in izvajanje platforme in tečaja s pomočjo “kratkoročnega usposabljanja osebja”

Projektni partnerji: 

  • Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor (vodilni projektni partner, Slovenija)
  • Innovation Hive (Grčija)
  • Ipcenter.at GmbH (AvstriJa)
  • Eplimelitirio Larissas (Grčija)
  • DAYNA-H Ltd. (Bolgarija)
  • Območna obrtno-podjetniška  zbornica Maribor (Slovenija)

MIITR je neprofitna organizacija, ki si prek mreže številnih javnih organizacij (ki sodelujejo z občinami, ministrstvi, vladnimi agencijami, univerzami in drugimi javnimi ustanovami), nevladnih organizacij, podjetij in drugih partnerjev prizadeva za oblikovanje pravičnega in trajnostnega sveta. S svetovanjem in medsektorskim sodelovanjem razvija trajnostne poslovne strategije in rešitve. MIITR sestavlja ekipa strokovnjakov z visoko ravnijo strokovnega znanja, veščin in kompetenc na področju trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, pa tudi na področju vodenja projektov, promocije in dejavnosti razširjanja informacij.

Innovation Hive je zasebna neprofitna organizacija s sedežem v Grčiji, specializirana za področje raziskav in inovacij. Naše dejavnosti so usmerjene v krepitev gospodarske in socialne kohezije evropskih družb, naš cilj pa je najti rešitve za inovacijske izzive, doseči rast, trajnost in čim večji vpliv na družbo. Z vključevanjem zainteresiranih strani iz industrije, znanosti in družbe želimo ustvariti povezave med podjetji, akademsko sfero in civilnimi akterji, da bi razvili kombinacijo znanja, veščin, orodij, vrednot in motivacije.

ipcenter je eden vodilnih zasebnih ponudnikov usposabljanja in izobraževanja v Avstriji. Je del skupine eduPRO s povezanimi podjetji v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem, ki ponujajo inovativne storitve izobraževanja in usposabljanja na visoki ravni. Podjetje in zaposleni se lahko sklicujejo na več kot 20 let izkušenj na področju poklicnega usposabljanja, poslovnega usposabljanja in vodstvenega coachinga. Osnovna kompetenca podjetja je analiziranje potreb po usposabljanjih in nadaljnjem izobraževanju ter razvijanje usposabljanj po meri.

Gospodarska zbornica Larissa je ena od najpomembnejših in najmočnejših zbornic v Grčiji. Predstavlja 20.000 aktivnih članov in ima pisarniške prostore v središču mesta, razstavne dvorane in podružnice po vsej regiji. Poleg tega si naša ekipa strokovnjakov z uporabo najnovejših tehnoloških aplikacij prizadeva podpirati podjetništvo in razvoj v naši regiji, saj trdno verjame v potencial in dinamiko lokalnih podjetnikov. Naša zbornica deluje pod okriljem ministrstva za razvoj in ima za seboj veliko dejavnosti in intervencij.

DAYNA-H Ltd., Burgas, Bolgarija, je licenciran ponudnik usposabljanja s centrom poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Podjetje ima sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za delo in socialne zadeve ter Nacionalnim zavodom za zaposlovanje kot ponudnik poklicnega usposabljanja in ključnih kompetenc za brezposelne in iskalce zaposlitve. Podjetje ima pogodbene odnose z državnimi in lokalnimi vladnimi institucijami ter podjetji iz zasebnega sektorja za zagotavljanje usposabljanja za različne poklicne kvalifikacije in ključne kompetence. Z začetkom leta 2020 je družba DAYNA-H, d. o. o., pridobila dovoljenje za izvajanje posredovanja zaposlitve v tujih državah. Podjetje trenutno izvaja usposabljanja za poklicno kvalifikacijo, ki zajemajo približno 90 specialnosti.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor je bila ustanovljena v skladu z Obrtnim zakonom, Statutom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: OZS) in Statutom OOZ Maribor, kot samostojna, strokovna, nestrankarska organizacija. V skladu z Obrtnim zakonom, Statutom OZS in Statutom OOZ Maribor zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred lokalnimi in regionalnimi organi, vodi obrtni register na svojem območju in del nalog, pomembnih za celovito delovanje zborničnega sistema, ki ji jih je zaupala OZS.

Spletna stran projekta:  https://enfincap.eu/

Leonida Polajnar

direktorica

leonida.polajnar@ozs.si

+386 2 33 03 510

+386 51 662 119

Marjana Savić Krajnc

namestnica direktorice

leonida.polajnar@ozs.si

+386 2 33 03 510

+386 51 662 119

DOGODKI IN VABILA

20230606

OOZ Maribor (Izobraževalna dvorana), Titova cesta 63, 2000 Maribor