OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

PROJEKT COSME Smarties for SME'S

Aktivnosti december 2023 / junij 2024

Podpora prijaznemu in inovativnemu odnosu turističnih podjetij v nove trende zelenega in digitalnega prehoda, je projekt, ki teče tri leta povezuje 8 partnerjev iz 6 evropskih držav (Italija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Portugalska in Ciper):

  • Zbornica za trgovino, industrijo, obrt in kmetijstvo severozahodne Toskane (vodilni partner), Italija
  • Gospodarska zbornica Xanthi, Grčija
  • Mednarodna univerza Libertas, Hrvaška
  • Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Slovenija
  • ACIF – Commercial and Industrial Association of Funchal – Gospodarska zbornica Madeire, Portugalska
  • Mednarodno združenje Pot Feničanov s sedežem v Italiji, snovalec istoimenske Kulturne poti
  • Regionalni odbor za turizem Pafos, Ciper
  • ENIT – National Tourism Board, Italija.

Projekt se osredotoča na 2 tematski področji:

  1. Regenerativni turizem, to je turistična ponudba, ki spoštuje avtentičnost lokalnega ozemlja in prispeva k blaginji lokalnih skupnosti z uporabo in nadaljnjim razvojem »Smart Way«,
  2. Sinergija med turizmom in agroživilskim ekosistemom za razvoj trajnostne turistične ponudbe, spodbujanje sredozemske prehrane kot modela trajnostne prehrane v turističnem sektorju.

Projekt ima pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Maribor na voljo 375.000,00 EUR za inovativne projekte, ki podjetjem v turističnem sektorju omogočajo večjo trajnost z okoljskega, socialnega in ekonomskega vidika. Vsak financirani projekt bo imel maksimalno 25.000 evrov in imel možnost izkoristiti mentorstvo lokalnih partnerjev ter mednarodno prepoznavnost oblikovanih in izvedenih dobrih praks.

Skupni proračun Območna obrtno podjetniška zbornice Maribor je 529.000 EUR, ki aktivnosti izvajala s poudarkom na regijski povezljivosti, kot nacionalni primer dobre prakse. Finančni okvir je predviden za delo na projektu z delnim kritjem plač zaposlene na projektu, zunanjih ekspertov iz vrst članov zbornice, ki so v projektu tudi zastopani z svojimi referencami ter v naboru zainteresiranih članov zbornice tudi deležniki, ki bodo prisotni v celotni fazi izvajanja projekta in bodo uspešno kandidirali na razpisu za razpisana sredstva. 

Projekt predstavlja veliko dodano vrednost za turistična podjetja, da izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja dvojni zeleni in digitalni prehod. Z ustreznimi ukrepi, ki se začnejo pri analizi potreb, prek dejavnosti usposabljanja in krepitve zmogljivosti ter zahvaljujoč ugodni finančni in tehnični podpori, želimo vzdrževati podjetja pri oblikovanju turistične ponudbe, ki spoštuje avtentičnost, in hkrati prispevati k dobremu biti skupnosti, ki se nahajajo na istih ozemljih podjetij. Srečanja med deležniki pa ne bodo izvedena samo med partnerskimi državami, ampak se bodo izvajala tudi na drugih pilotnih območjih, ki so evidentirani v projektu in se bodo izvajali v Istri na Hrvaškem, Sardiniji, Siciliji, regija Apulija (Italija); Albaniji in še kje.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor bo o vseh aktivnostih projekta obveščala svoje člane, potencialne partnerje in splošno javnost preko svoje spletne strani in socialnih omrežij, tako kar se navezuje na izobraževanja, usposabljanja, kakor tudi na razpis za dodelitev sredstev, ki bo predvidoma objavljen v jeseni 2024.

Do takrat smo/bomo v obdobju december 2023/junij 2024 izvedli številne individualne in skupne sestanke s potencialnimi mentorji, strokovnjaki in možnimi potencialnimi koristniki sredstev, ki jih bomo namenili inovativnim projektom. V vmesnem obdobju imamo tudi vmesno poročanje na projektu, partnerske sestanke in druge aktivnosti v partnerski mreži za zagotavljanje uspešnega izvajanja projekta.

Pripravila in poroča:
Janja Viher
Predsednica sekcije za gostinstvo in turizem pri OOZ Maribor

Leonida Polajnar

direktorica

leonida.polajnar@ozs.si

+386 2 33 03 510

+386 51 662 119

Janja Viher

Predsednica sekcije za gostinstvo in turizem pri OOZ Maribor

janja.viher@inovo.si