PUD se izvaja tudi s sprejemom novih varnostnih ukrepov!

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

PUD se izvaja tudi s sprejemom novih varnostnih ukrepov!
Vse novosti, spremembe in smernice, ki so povezane z usposabljanjem dijakov in študentov višjih strokovnih šol v času ukrepov za preprečitev širjenja okužbe, bodo ažurno objavljene na straneh OZS:

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

PUD se izvaja tudi s sprejemom novih varnostnih ukrepov!
Vse novosti, spremembe in smernice, ki so povezane z usposabljanjem dijakov in študentov višjih strokovnih šol v času ukrepov za preprečitev širjenja okužbe, bodo ažurno objavljene na straneh OZS: