RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA PROMET PRI OZS

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA PROMET PRI OZS

Skupščina Sekcije za promet pri OZS je na svoji 1. redni seji (Ljubljana, 20. 4. 2017) sprejela naslednji sklep:

Skupščina Sekcije za promet pri OZS razpisuje volitve za predsednika Sekcije za promet. Mandat predsednika bo trajal do poteka mandata ostalih organov sekcije.

Rok za oddajo kandidatur za predsednika sekcije za promet je najkasneje do vključno dne 5. 5. 2017. Več o postopku kandidiranja najdete na povezavi:

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Organisekcije.aspx

RAZPIS ZA VOLITVE PREDSEDNIKA SEKCIJE ZA PROMET PRI OZS

Skupščina Sekcije za promet pri OZS je na svoji 1. redni seji (Ljubljana, 20. 4. 2017) sprejela naslednji sklep:

Skupščina Sekcije za promet pri OZS razpisuje volitve za predsednika Sekcije za promet. Mandat predsednika bo trajal do poteka mandata ostalih organov sekcije.

Rok za oddajo kandidatur za predsednika sekcije za promet je najkasneje do vključno dne 5. 5. 2017. Več o postopku kandidiranja najdete na povezavi:

http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijazapromet/Organisekcije.aspx