OOZ Maribor

Aktivni do upokojitve


Na tem javnem povabilu lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let in več in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša do 11.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas.

Poglejte si javno povabilo Aktivni do upokojitve.