OOZ Maribor

Aktualni razpisi za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram za leto 2019 


Občina Rače – Fram je objavila spodaj navedena razpisa:

  • Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram za leto 2019 

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva kot nepovratna finančna pomoč »de minimis« v obliki dotacij, kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.

Povezava do dokumentacije:

Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Občini Rače-Fram za leto 2019  – Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Razpis bo odprt: 
– od 26. 3.2019 do 2. 4. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019);
– od 23. 9.2019 do 30. 9. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 3. 2019 do 27. 9. 2019).

Povezava do vloge (samozaposlitev) >
Povezava do vloge (nova delovna mesta) >

  • Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva

Rok za vložitev: 27. 9. 2019

Povezava do dokumentacije:

Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva  – Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Občini Rače – Fram