OOZ Maribor

Aktualni slovenski razpisi


Spoštovani člani OOZ Maribor,

obveščamo vas o AKTUALNIH SLOVENSKIH RAZPISIH:

Ugodni krediti SID banke: http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/sid-banka-ugodno-kreditiranje

Energetske sanacije: http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/financne-spodbude-za-nove-nalozbe-v-ucinkovito-rabo-in-obnovljive-vire-energije

Pišite na info@tiko-pro.si  in povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.