OOZ Maribor

AVSTRIJA – aktualne informacije glede virusa COVID-19


Spoštovani,

Spoštovani, glede na vse več vprašanj naših članov glede gospodarskih restrikcij v Avstriji glede pojava Corona virusa vam posredujemo naslednjo informacijo.

Omejitev poslovnih tokov ali gospodarskih restrikcij med AT in SI v tej zvezi ni.

Aktualne informacije v zvezi z ukrepi Corona virusa redno ažurirajo na našem Veleposlaništvu na Dunaju.

Informacije so objavljene na naslednji spletni povezavi: http://www.dunaj.veleposlanistvo.si/index.php?id=5959 .

Podjetjem se priporoča, da redno spremljajo novice.

Zdenka Bedekovič, univ. dipl. ekon., svetovalka – specialistka za plače, knjigovodstvo in poslovanje v tujini pri OZS