OOZ Maribor

Brezplačno usposabljanje za zaposlene osebe


Spoštovani delodajalci.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor in zavod Tehniški šolski center Maribor vas vabita k sodelovanju. Zavod Tehniški šolski center Maribor vabi v projekt »MUNERA 3«, ki je namenjen izvajanju programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022.

Delodajalci ste že bili povabljeni k sodelovanju pri pripravi programov z namenom, da se pripravijo vsebine programov, ki bodo ponudila znanja, katera potrebujejo vaši zaposleni danes in v bližnji prihodnosti.

V okviru zgoraj navedenega projekta je bilo skupaj z delodajalci pripravljenih že nekaj programov na različnih področjih, ki so na razpolago za izvajanje.

V šolskem zavodu TŠC so se glede na potrebe pri delodajalcih odločili, da Vam v prvem delu ponudijo programe usposabljanja, ki temeljijo na izdelavi tehnične dokumentacije s programskim orodjem za 3D modeliranje, CNC obdelavi kovin (ročno in strojno programiranje) ter razumevanju tehnične dokumentacije in uporabi merilnega orodja v strojništvu.

Usposabljanje je za zaposlene osebe brezplačno in ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Seznam programov, ki Vam jih ponujajo v izvedbo:

3D izris

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na področju 3D prostorskega modeliranja, s katerimi bodo lažje sledili razvoju hitro spreminjajoče se tehnologije na področju 3D modeliranja, delo z bazami podatkov ter izboljšali prostorsko predstavo.

Pri tem bodo uporabljali programsko orodje CREO Parametric oz. SolidWorks!

Vsebine programa:

 • Izdelava različnih 3D računalniških modelov z uporabo različnih funkcij programskega peketa,
 • izdelava manjših in večjih (kompleksnejših) sestavov v sklop,
 • izdelava tehnične dokumentacije iz 3D modela oziroma 3D sestava (delavniške risbe, sestavne risbe, kosovnice),
 • upoštevanje predpisov tehničnega risanja,
 • delo z bazami podatkov (knjižnica standardnih elementov),
 • varovanje zdravja pri sedečem delu za računalnikom,
 • samostojno delo udeležencev izobraževanja na praktičnih primerih.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 46 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v podjetjih, kjer je 3D modeliranje močno povezano in prepleteno z samim delom v podjetju (orodjarne, razvojni oddelki podjetji, itd),
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe strojništva,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna in je potrebna nadgradnje znanja povezanega z samim delom z računalnikom in deli povezanimi z prostorskim modeliranjem.

CAD CAM PRIPRAVA STRATEGIJ OBDELAV (strojno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

 • Pripravi delovno mesto in delovno orodje.
 • Snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj.
 • Uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov.
 • Spozna pomen baze orodji v CAM podatkovnih bazah.
 • Načrtuje 2D obdelave v CAD CAM okolju.
 • Načrtuje 3D obdelave v CAD CAM okolju.
 • Sodeluje v skupini.

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 36 ur
 • Praktični del 14 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v dejavnosti CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Napredno delo na 3-osni ali 5-osni CNC (ročno programiranje)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali kompetence na storitvenem področju CNC obdelav, s katerimi bodo lažje sledili razvoju tehnologij, materialov in orodji ter s tem izboljšali učinkovitost in kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

Pregled orodij, ki se uporabljajo,
vzdrževanje stroja,
spoznavanje krmilnika CNC stroja,
vpenjanje in centriranje obdelovanca,
umerjanje orodij za obdelavo obdelovanca,
vrtanje, rezkanje,
tolerančne dimenzije,
merjenje toleranc,
odstranjevanje obdelovanca s stroja in čiščenje.

Program obsega 70 ur in sicer:

 • Teoretični del 4 ure
 • Praktični del 66 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki imajo osnovno znanje iz področja CNC obdelav,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.
  MERITVE V TEHNIKI IN TEHNIŠKO RISANJE

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju strojništva, predvsem pri uporabi načrtov in tolerancah ter meritvah v strojništvu in s tem izboljšali učinkovitost ter kakovost svojega dela.

Vsebine programa:

Osnove tehniškega risanja
Kvaliteta površine
Meritve in kontrola dimenzij
Strojni elementi

Program obsega 50 ur in sicer:

 • Teoretični del 40 ur
 • Praktični del 10 ur

Program je namenjen za zaposlene:

 • ki delajo v orodjarstvu, vzdrževanju, varilstvu, itd.,
 • osebe brez poklicne oz. strokovne izobrazbe,
 • osebe z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Vsak kandidat se lahko prijavi in obiskuje en ali dva programa usposabljanja. Zato naj se tisti, ki se želijo udeležiti programa CAD CAM  (strojno programiranje) in nimajo dovolj podlage na področju CAD, naprej udeležijo programa 3D izris in kasneje programa CAD CAM.

Usposabljanja se bodo izvajala v popoldanskem času,  od 16. do 19. ure, v obsegu 4 šolske ure, po dva (2) krat na teden v prostorih TŠC Maribor na Zolajevi ulici 12; lahko pa se izvajajo tudi v podjetju oziroma zbornici, če so zagotovljeni ustrezni pogoji.

Kandidati se lahko prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico – VPISNI LIST, ki ga dobijo na spletni strani zavoda www.tscmb.si.

Prijavnico lahko pošljete po e-pošti na naslov: srecko.vidovic@tscmb.si, ali klasični pošti na naslov: Tehniški šolski center Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor.

Ker načrtujejo izvedbo usposabljanj takoj v začetku prihodnjega leta, in sicer v obdobju januar, februar in marec, vas vabimo, da čim prej prijavite kandidata/e in zagotovite mesto med prvimi.

Rok za prijavo je 18. 12. 2018, oz. do zapolnitve mest!

Za dodatne informacije lahko pokličite na tel. št. 040 304 868 ali pišete na elektronski naslov: srecko.vidovic@guest.arnes.si.