OOZ Maribor

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI 2019Razpisnik Javni štipendijski sklad
Datum objave 26.7.2019
Roki za oddajo Od 26.8.2019 do 30.10.2019

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen javnega povabila za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc 2019 (v nadaljevanju JP ASI 2019) je spodbuditi podjetja (v nadaljevanju ponudniki) k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Cilji javnega povabila so: – podpora podjetjem/ponudnikom pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; – krepitev kompetenc starejših zaposlenih; – večja pripravljenost posameznikov za podaljševanje delovne aktivnosti.

UPRAVIČENCI

Finančne spodbude so namenjene podjetjem vseh velikosti in panog, kot tudi samozaposlenim. Ciljna skupina, ki jo naslavlja javno povabilo, so podjetja, ki imajo zaposlene starejše od 45 let, zlasti starejše od 50 let. Zaposleni, ki bodo vključeni v usposabljanje, morajo biti na dan objave JP ASI 2019, tj. 26. 7. 2019, stari 45 let ali več.

UPRAVIČENI STROŠKI

Sklop A

Upravičen strošek v okviru sklopa A je strošek svetovanja zunanjih izvajalcev za pripravo strategije, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto A v višini 500,00 EUR/svetovalni dan, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE A – svetovalni dan zunanjih svetovalcev.

Sklop B

Upravičeni stroški v okviru sklopa B so stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki se uveljavlja kot standardni strošek na enoto B v višini 30 EUR/uro/zaposlenega, skladno s potrjeno Metodologijo za določitev stroška SSE B – ura usposabljanja na osebo in niso delno ali v celoti financirani iz drugih javnih sredstev, tj. iz drugega državnega, lokalnega vira ali vira Evropske unije.

V okviru sklopa B se krijejo stroški za aktivnosti: – aktivnost B2: udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene; – aktivnost B3: usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih (pridobivanje mehkih kompetenc, splošna usposabljanja, poklicno specifična usposabljanja).

Povezava do  RAZPISA!

ROK ZA ODDAJO VLOG

Od 26. 8. 2019 od vključno 8.00 ure do najpozneje 30. 10. 2019 do vključno 23.59 ure.

KONTAKTIRAJTE TIKO PRO!

Povečajte svoje možnosti za pridobitev sredstev.