OOZ Maribor

Da znanje več ne bo problem – Brezplačni izobraževalni programi za zaposlene


Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza izvaja brezplačne programe izobraževanja in usposabljanja. Zaposleni, stari 45 let ali več, z zaključeno največ srednješolsko izobrazbo, se lahko vključijo v izobraževalne programe:

Računalništvo – Windows, Word, Excel

 – Nemščina

 – Angleščina

 – Slovenščina za tujce

 – Trening socialnih veščin

 – Priprave na strokovni izpit ZUP

–  Program HACCP

 

Vsak četrti odrasel Slovenec ni vešč uporabe računalnika ali pa ga sploh ne uporablja. Še posebej manj izobraženi in starejši od 45 let se za pridobivanje novih oziroma dodatnih znanj manj odločajo. Najbolj ogroženi za izgubo zaposlitve so manj izobraženi, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje manj od povprečja EU. 70 % delovnih mest v Sloveniji je ogroženih do leta 2026 zaradi tehnoloških sprememb.  Leta 2030 bo 40 % zaposlenih starejših od 40 let.

Ravno tem zaposlenim, ki so starejši od 45 let in imajo največ srednješolsko izobrazbo omogočamo v sklopu projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022«, skupaj s konzorcijskimi partnerji,  brezplačne programe izobraževanja in usposabljanja.

Možnosti za pridobitev novega znanja torej so, le izkoristiti jih je treba. Programi so 30-urni (programi priprav) oz. 40/50-urni (programi usposabljanj). Programi se bodo izvajali na območju celotne zgornje podravske regije, lahko tudi v prostorih delodajalca.

 

Dinamika izvedbe izobraževanj je odvisna od posameznega programa, lahko se prilagodi tudi potrebam delodajalca. V letu 2019 bomo izobraževanja izvajali od meseca marca do meseca junija in od meseca septembra do meseca oktobra/novembra. Prijave za pričetke v mesecu marcu že zbiramo. Z izobraževanji pričnemo takrat, ko se oblikuje skupina 12 do 15 udeležencev. Programi se običajno izvajajo 2x tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem času oz. po dogovoru z delodajalcem.

Nosilec projekta v Zgornjem podravju je Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, partnerji v projektu so: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA – ustanova,  Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška ter Kadring –  kadrovsko in poslovno svetovanje, d. o. o.

Posamezniki ali podjetja lahko izrazite interes za vključitev na telefonski številki: 02/234 11 11, 051 356 560 ali preko elektronske pošte: info@azm-lu.si .

    

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje Evropske k ohezijske politike v obdobju 2014-2020.