OOZ Maribor

Delodajalci vabljeni k sodelovanju na natečaju za Invalidom prijazno podjetje 2022


Delodajalci vljudno vabljeni k prijavi na Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022. Prosimo vas, da na natečaj opozorite tudi svoje kolegice in kolege, za katere veste, da zaposlujejo invalide in jih spodbudite k prijavi oziroma oddaji vloge, najkasneje do 1. avgusta 2023.

Pohvalite s s prejetin znakom

Javni natečaj za podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov za leto 2022 je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije (MDDSZ). Prejemniku letne nagrade se bo podelila listina, s katero pridobi pravico do uporabe promocijskega logotipa »Invalidom prijazno podjetje«.

invalidom prijazno podjetje znak

Podelitev letnih nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov pred-stavlja dodatno vzpodbudo za vzpostavljanje ravnovesja med tehnološkim razvojem in družbeno odgovornim zaposlovanjem najbolj ranljivih skupin, predvsem invalidov.

Obvestilo o objavi javnega natečaja je objavljeno na spletni strani MDDSZ (javne objave, datum objave 5. 4. 2023) in ZIZRS (domov, novice), kjer najdete tudi prijavni obrazec

Povezava na javni natečaj in prijavni obrzec >>>

Za morebitna vprašanja in odgovore oziroma pogovor vas vabimo na mobilni telefon 041 405 329 – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS).

Vir: Anton Šijanec, OZS