OOZ Maribor

EKO SKLAD – Vabilo in prijavni obrazec za vpis na referenčni seznam izvajalcev na Javnem pozivu

Spoštovani,

Eko sklad, j.s., vabi izvajalce k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine.

Namen vabila je oblikovanje informativnega referenčnega seznama izvajalcev gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter instalacij naprav, tj. potencialnih izvajalcev posameznih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ter rabe obnovljivih virov energije, ki so predmet nepovratne finančne spodbude po Javnem pozivu ZER Nepovratne finančne spodbude za zmanjšanje energetske revščine. 

Seznam izvajalcev bo sestavljen iz izvajalcev posameznih ukrepov, ki skladno z Javnim pozivom ZER predstavljajo naslednje upravičene ukrepe:

A. Toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
B. Toplotna izolacija zunanjih sten
C. Toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo in zunanje stene ogrevanih prostorov proti terenu
D. Vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali zunanjih vhodnih vrat
E. Vgradnja sistema za pripravo tople – sanitarne vode
F. Vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka
G. Zamenjava stare kurilne naprave z novo na lesno biomaso
Cilj vabila je javna objava seznama izvajalcev, iz katerega si bodo socialno šibki občani, katerim se dodeli pravica do nepovratne finančne spodbude na Javnem pozivu ZER, lahko izbrali izvajalca posameznega upravičenega ukrepa.

 

Vabilo in prijavni obrazec za vpis na referenčni seznam izvajalcev na Javnem pozivu ZER

Kontakt:  ZER.izvajalci@ekosklad.si

www.ekosklad.si


Vir: Janko Rozman, OZS