OOZ Maribor

Izdelava PZI projektne dokumentacije za projekt »Pločnik ob lokalni cesti 248001 Ob Blažovnici od km 0+042 do km 1+062« – PONOVITEV


Povezava do povabila, ki je objavljeno na spletni strani Mestne občine Maribor.

Rok za oddajo ponudb je 20.5.2020 do 15.00 ure.