OOZ Maribor

Izkoristite evropska sredstva za subvencioniranje zagona inovativnih podjetij

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024. Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, pa objavlja Slovenski podjetniški sklad. V okviru javnega razpisa, sofinanciranega z evropskimi sredstvi, se bo sofinanciralo zagon inovativno naravnanih podjetij, razvoj MVP in lansiranje tržnih produktov na trg. Razpis je odprt le do 29. marca 2024.

Po novem 72.000 evrov subvencije

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 bo spodbujal mlada inovativno naravnana podjetja (start-up podjetja) k realizaciji njihovih razvojnih potencialov in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev, ki se prednostno osredotočajo na področja, skladna z načeli podnebne nevtralnosti, krožnega gospodarstva in s strategijo pametne specializacije (S5).

Javni razpis »Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024« se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, prednostne naloge »Inovacijska družba znanja« ter zasleduje specifični cilj »Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)«. Za projekt v vrednosti 2,16 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,4 milijona evrov, natančneje 1.382.400,00 evrov.

Javni razpis, ki prispeva k doseganju ciljev Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, objavlja Slovenski podjetniški sklad. Razpis je odprt le do 29. marca 2024.

Razpis: P2 2024 |Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2024 >>>

Razpisni roki in način oddaje vloge

  • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortala Sklada
  • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
    • 29. 3. 2024 do 14.00 ure

Vir: MKRR, SPS, OZS