OOZ Maribor

JAVNI MEDOBČINSKI-JAVNO NAROČILO – OBJAVA

Seznanjamo vas, da so v na spletni strani JMSS Maribor in Portalu javnih naročil objavljena tri javna naročila.

Javna naročila so objavljena na naslednjih povezavah:

http://www.jmss-mb.si/si/razpisi.php?razpis=175   NMV2016/2016  IZBIRA IZVAJALCA ZA IZVEDBO FASADE NA PTUJSKI 55 V MARIBORU

http://www.jmss-mb.si/si/razpisi.php?razpis=174  NMV2018/2016   IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE

http://www.jmss-mb.si/si/razpisi.php?razpis=176 NMV2197/2016   IZBIRA IZVAJALCA ZA ZAMENJAVO PLINSKIH PEČI V STANOVANJIH

Lep pozdrav.

 

JAVNI MEDOBČINSKI

STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Grajski trg 1, 2000 Maribor

 

Astrid BAH, mag. ekon. in posl. ved

Oddelek za javna naročila

tel. št. 02 250 63 33

faks št. 02 251 52 21

JMSS Maribor, Grajski trg 1
2000 Maribor, www.jmss-mb.si