OOZ Maribor

JAVNI POZIV K ODDAJI VLOG ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV, SKLADIŠČ, ZEMLJIŠČ ALI HLADLNIH VITRIN NA MARIBORSKIH TRŽNICAH

   vloga-poslovni-prostor-2017

snaga_cenik_priloga

Snaga poziva prodajalce k oddaji vlog za najem poslovnih prostorov, skladišč, zemljišč in hladilnih vitrin na mariborskih tržnicah, in sicer na naslednjih lokacijah:

  • Tržnica Vodnikov trg oziroma osrednja mariborska tržnica,
  • Tržnica Tabor,
  • Tržnica na Kidričevem trgu oziroma mala tržnica,
  • Tržnica Tezno,
  • Tržnica sadja in zelenjave na Pobrežju oziroma tržnica Greenwich,
  • Zemljišče na lokaciji Osojnikova ulica, ob pokopališču PobrežjeVloge morajo biti oddane za vsak prostor, vitrino, zemljišče ali skladišče posebej. Z vlogo si prodajalci zagotovijo možnost sklenitve pogodbe za najem in uporabo določenega prostora, pod pogoji, ki jih določa tržni red in v nadaljevanju sklenjena pogodba. Dosedanji najemniki poslovnega in prodajnega prostora, ter skladišča ali vitrine, imajo prednost pri dodelitvi prodajnega prostora pred ostalimi ponudniki, ob upoštevanju, da so le ti redni plačniki mesečnih najemnin. Pogodbe se bodo sklepale za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2018.NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA, SKLADIŠČA, ZEMLJIŠČE ALI HLADILNE VITRINE

Za najem poslovnega prostora izpolnite vlogo, ki je sestavni del tega poziva ter jo izpolnjeno, s priloženimi ustreznimi potrdili oddajte najkasneje do dne 27.12.2017 na sedež podjetja Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali skenirano v elektronski obliki na naslov info@snaga-mb.si ali neposredno na tržnici našemu inkasantu.

 

Vse pravočasno prispele vloge bo obravnavala komisija za dodelitev prodajnega prostora, ki vas bo do dne 31.12.2016 obvestila o dodeljenem prodajnem prostoru ter vam naknadno posredovala tudi pogodbo.

Komisija bo pri dodelitvi prodajnih mest kot kriterij upoštevala: najemno razmerje v preteklih letih, plačilno disciplino, dosedanjo urejenost poslovnega prostora za najemnike, ki že imajo sklenjene pogodbe  ter upoštevanje določil Tržnega reda in veljavnost dokumentacije za prodajo na trgu

PLAČILO
Plačilo se bo izvrševalo mesečno, na podlagi sklenjene pogodbe in izdanega računa.

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na elektronskem naslovu info@snaga-mb.si , natasa.matijevic@snaga-mb.si , na telefonski številki: 02 620 58 77, ali na mobilni telefon: 041 257 887; Nataša Matijevič.

Želimo si prijetnega in uspešnega sodelovanja.

Snaga d.o.o.,                                                                                                                          Cveto Žalik, direktor