OOZ Maribor

Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19)


Javni poziv za sofinanciranje sistematičnega razvoja poslovne odličnosti podjetij v letih 2018 in 2019 (JPPOSODL 2018/19)


spirit in ministrstvo - logo

Namen in cilj javnega poziva: Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju ključnih kadrov na področju poslovne odličnosti po modelu EFQM. Cilj javnega poziva je spodbuditi najmanj 16 podjetij k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti po modelu EFQM oz. najmanj 3 podjetja iz vsake ciljne skupine prijaviteljev.

Predmet javnega poziva:Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM in s tem povezana usposabljanja.

Rok prijave: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 24. 9. 2018, do 13. ure. Ne prezrite: Pri tem javnem pozivu gre za enak sistem kot pri voucherjih – torej, vloga je pregledana in ocenjena takoj, ko je prejeta in se ne čaka na zadnji rok, da bi prišle vse vloge. Torej imajo tisti, ki pošljejo vlogo prej, več možnosti za izbor.

Ciljne skupine/upravičenci: Ciljne skupine: mala, srednje velika in velika podjetja, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost z uvajanjem poslovne odličnosti po modelu EFQM.

Več informacij o javnem pozivu (o ukrepu, o upravičencih, višini sredstev, roku in načinu prijave) je na voljo na tej povezavi: *tukaj