OOZ Maribor

Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
– dvig in rast produktivnosti,
– optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
– večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

  • ŠIFRA JR DIGIT NOO
  • DATUM OBJAVE 18. 3. 2022
  • ROK ZA PRIJAVO 28. 4. 2022 do 23.59
  • INSTITUCIJA Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: dpg.mgrt@gov.si.

Več: MGRT