OOZ Maribor

Javni razpis Eurostars 3 za leto 2022

  • ŠIFRA: JR EUROSTARS 3-2022
  • DATUM OBJAVE: 25. 2. 2022
  • ROK ZA PRIJAVO: 24. 3. 2022 do 13.00
  • INSTITUCIJA: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 3.

Eurostars 3 je program, ki s sofinanciranjem podpira inovativne MSPje in njihove partnerje pri izvajaju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Razpisna dokumentacija

Kontakt

Kontakt: eureka-eurostars.mgrt@gov.si

Informacije o nacionalnem razpisu:

  • Mednarodni pogoji so objavljeni na povezavi do mednarodnega JR.
  • Oddaja vlog je predvidena v roku 4 dni od oddaje vlog na mednarodni del razpisa.

Dodatne informacije:

Urad RS za intelektualno lastnino v okviru svoje Info točke nudi brezplačne informacije glede pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) ter glede avtorske in sorodnih pravic.

Pokličete lahko na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov sipo@uil-sipo.si.

Posnetki webinarjev, organiziranih s strani European IP Helpdesk, iz preteklosti (v rubriki IP in EU funded projects), so na voljo na: Europe – E-Learning (europa.eu). Med njimi je tudi webinar na temo konzorcijskih pogodb.

Več informacij o pridobivanju pravil industrijske lastnine in pripravi pogodb med partnerji je na spodnjih povezavah:

– European IP Helpdesk Bulletin No. 4 / October 2021: Horizon Europe

– Your Guide to IP in Horizon 2020

– Your Guide to IP and Contracts

– Vzorci pogodb in sporazumov

Več: MGRT