OOZ Maribor

Javni razpis P2 2018 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018

Spoštovani!

Slovenski podjetniški sklad je v Ur. RS 19/2018 in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada objavil javni razpis P2 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij

“V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.”

Link do razpisa pa na tej povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=66

Za vse dodatne informacije vam je na voljo:

Mateja Grobelnik, Višji svetovalec za zunanje komuniciranje,Sektor podpornih procesov, Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22 / 2000 Maribor, SI Slovenija
T: +386 2 234 12 40, F: +386 2 234 12 82, e-naslov: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si ,www.podjetniskisklad.si