OOZ Maribor

Javni razpis P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Odprt do 25.03.2022.

Ugoden in brezobrestni kredit je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo s turizmom, gostinsko dejavnostjo, organizacijo dogodkov in potniškim prometom.

 1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 209/2021 z dne 31.12.2021:

 2. Pridobitev P7C- 2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo
  1. korak:

  2. korak: Ustrezne finančne priloge

  3. korak: Oddaja vloge na ePortal
  Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda na na ePortal Sklada.
  Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega;

  • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
  • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),  
  • bonitetno oceno BON-1 (ali eS.BON )
  • Izjava PAN EGF
  • Pooblastilo za preverjanje podatkov FURS
  • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA
  • podjetje, z registrirano glavno dejavnostjo H49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet, mora priložiti licenco za prevoz potnikov in dokazilo, da je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS o upadu ali odpovedi naročil v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.
 3. Več informacij o razpisu P7C-2 2021 COVID – Krediti vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

Vir: SPS

To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.