OOZ Maribor

Javni razpis P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji
Spoštovani člani,

Slovenski podjetniški sklad je ponovno objavil P7R 2017 – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji.

Razpisana sredstva: 12.000.000 EUR, in sicer:

Razpis omogoča mikro, majhnim in srednje velikim podjetnikom, da pridobijo kredit od 5.000 do 25.000 EUR brez posredovanja banke, po fiksni 1,1% obrestni meri, brez stroškov odobritve.

Podjetje lahko po tem razpisu pridobi največ 2 kredita, in sicer za dva ločena projekta. Odobritev 2 kreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

  • Maribor s širšo okolico (Mestna občina Maribor, Hoče – Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi)  v višini: 4.220.000 EUR
  • Pomurje 3.240.000 EUR
  • Pokolpje v višini: 2.590.000 EUR
  • Hrastnik, Radeče, Trbovlje v višini: 1.950.000 EUR

Gre za hitro finančno pomoč, brez odobritve banke.

Kredit lahko podjetje porabi za:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov11),
  • izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
  • izdatki za nakup storitev,
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredit.

Javni razpis ima 8 prijavnih rokov za oddajo vlog: 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018, 01.05.2018, 01.06.2018, 01.07.2018, 01.09.2018 in 01.10.2018.

Pomembno: sredstva poidejo že na prvih dveh rokih.

Več informacij na http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=61


Click here to add your own text