OOZ Maribor

Javni razpis “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018”


Spoštovani!

Obveščamo vas, da je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila na svoji spletni strani Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018« (kliknite na pasico)

Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. Na spletni strani so objavljene celotne informacije glede višine sofinanciranja, upravičenih stroškov, pogojev za sodelovanje itd.

2. rok za oddajo vlog je 15. 5. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, v kolikor sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti, vendar le, če bo na voljo dovolj sredstev za maksimalno višino sofinanciranja vsaj enega prijavitelja.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: indiv-sejmi2018@spiritslovenia.si.