OOZ Maribor

Javni razpis “Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019”


Spoštovani!

obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Zbrani predlogi bodo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v naslednjem letu. Rok za oddajo predlogov je 21. september 2018.

Glede na velik interes in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in preteklih letih SPIRIT Slovenija tudi v letu 2019 nadaljuje z izvajanjem skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini. SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve.
V primeru, da predlog posreduje podjetje, panožno združenje, sekcija, grozd oz. drugo interesno gospodarsko združenje, ki zastopa skupino podjetij, mora predlog posredovati tudi vsako od podjetij ki je vključeno v skupino. Predlagatelj odgovarja za točnost navedenih podatkov. V primeru posredovanja nepopolnih ali napačnih podatkov si Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini pridržuje pravico, da predlog izloči iz nadaljnje obravnave.

Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in ExpoDataBase) (kliknite na pasico) .

Elektronski obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019 je dostopen na spletnem portalu za izvoznike Izvoznookno (www.Izvoznookno.si/interes_mednarodni_sejmi) – kliknite na pasico ali:

Obrazec za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019 (kliknite na pasico)

Povezava do: Vabila (kliknite na pasico, vabilo v PDF formatu)

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa agencije za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si (kliknite na pasico) oz. www.izvoznookno.si (kliknite na pasico). Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bomo pripravili program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2019. Pri pripravi končnega programa sejmov bo Programski odbor za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na elektronskem obrazcu v roku za posredovanje. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT Slovenija preveril razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma.