OOZ Maribor

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022


Spoštovani,

od 14. junija, do vključno petka, 24. 9. 2021, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Na novo lahko štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2021/2022 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

S štipendijami za deficitarne poklice želimo spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe za deficitarne poklice in s tem zagotoviti ustrezno število mladih z znanji, potrebnimi za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog.

Povezava do obvestila:  Z dne, 14.6.2021 je možno oddati vlogo za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022.

Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vloga, razpis in ostale informacije so dostopni na spletni strani sklada.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na naslednjih kontaktih E: deficitarne@sklad-kadri.si, T: 01 43 45 897

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije