OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017

Razpisnik: Javna agencija SPIRIT
Datum objave: 2.3.2017
Rok za oddajo: 29.3.2017, 12.6.2017
Predvidena višina sredstev: 500.000 EUR
Višina sofinanciranja: do 60% upravičenih stroškov

Namen razpisa

Namen razpisa je omogočiti aktivno udeležbo podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih (strokovni forumi, konference in kongresi) v tujini v letu 2017.

Pomembno! Mednarodni sejmi v tujini in dogodki organizirani v okviru mednarodnih sejmov v tujini ne sodijo med mednarodne poslovne dogodke!

Predmet podpore

Predstavitev podjetja, dosežkov podjetja in proizvodov/storitev tuji poslovni in strokovni javnosti v okviru mednarodnega poslovnega dogodka:

 • na stojnici/razstavnem prostoru
 • v obliki predavanja/predstavitve
 • s sodelovanjem v panelu/okrogli mizi.

Višina nepovratnih sredstev na vlogo

 • največ 60 % stroškov oz.
 • od 3.000 € do 8.000 € na vlogo

Upravičeni stroški

Strošek nastopov na sejmih in razstavah:

 • prijava,
 • najem razstavne površine,
 • postavitev in ureditev razstavnega prostora,
 • stroški izvedbe predavanja in/ali javne predstavitve.

Stroški za službena potovanja:

 • kotizacija udeležencev,
 • prevoz,
 • bivanje.

Obdobje upravičenosti: od 1. 1. 2016 do najkasneje 30. 10. 2017

Drugi pogoji

Mednarodni poslovni dogodek mora biti predstavljen na spletni strani organizatorja dogodka, s katere morajo biti razvidne najmanj naslednje informacije: naziv dogodka, področje, termin in lokacija dogodka, organizator, način prijave.