OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom – PUD 2016


Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017 izobraževali v zadnjem letniku.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Način oddaje vloge: Soprijavitelja na javni razpisa sta tako ŠOLA kot DELODAJALEC, medtem ko vlogo, v svojem in v delodajalčevem imenu odda samo ŠOLA, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Šola bo pozvala delodajalce, da predložijo zahtevano dokumentacijo na šolo!

NE PREZRITE: Če ima delodajalec sklenjeno individualno učno pogodbo prejme 2 spodbudi – eno preko OZS in drugo preko sklada. Kolektivne učne pogodbe pa samo preko sklada.

Rok za oddajo vlog je 16. 2. 2018 do 23:59 ure.

Obdobje upravičenih stroškov:

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2017.

Več na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom/