OOZ Maribor

Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v Občini Miklavž na Dravskem polju v letu 2018
Spoštovani,

Občina Miklavž na Dravskem polju je objavila:


Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2018
Namen javnega razpisa za dodelitev pomoči de minimis iz občinskega proračuna za izvedbo nove zaposlitve je pospeševanje in spodbujanje podjetništva ter pomoč pri reševanju problema nezaposlenosti, vključno z ustvarjanjem lastnega delovnega mesta.

Več informacij o javnem razpisu (o ukrepu, o upravičencih, višini sredstev, roku in načinu prijave) je na voljo na tej povezavi: * tukaj ali v spodaj navedenih priponkah.

Datum objave: 1.6.2018
Rok: 31. 10. 2018
Kontaktna oseba: Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka, tel. 02/62 96 820;  e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si

Priloge: 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na zgoraj navedeno kontaktno osebo.