OOZ Maribor

Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v letu 2018 v občini Miklavž na Dravskem polju
Spoštovani,

Občina Miklavž na Dravskem polju je objavila:

Javni razpis za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov v letu 2018
Namen ukrepa dodelitve državne pomoči de minimis iz občinskega proračuna za subvencioniranje obresti iz naslova dolgoročnih bančnih kreditov za pridobitev materialne ali nematerialne investicije je pospeševanje in spodbujanje podjetništva v občini.

Več informacij o javnem razpisu (o ukrepu, o upravičencih, višini sredstev, roku in načinu prijave) je na voljo na tej povezavi: * tukaj ali v spodaj navedenih priponkah.

Datum objave: 1.6.2018
Rok: 31. 10. 2018
Kontaktna oseba: Tatjana Kramarič Petek, univ. dipl. ekon., višja svetovalka, tel. 02/62 96 820;  e-mail: obcina.miklavz@miklavz.si  
Priloge: 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na zgoraj navedeno kontaktno osebo.