OOZ Maribor

Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad RS je objavil razpis »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, katerega ključni namen je krepitev kompetenc starejših zaposlenih (45+).


Spoštovani,

Javni štipendijski, razvojni in invalidski sklad RS je objavil razpis »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«, katerega ključni namen je krepitev kompetenc starejših zaposlenih (45+).

Povezava do celotnega razpisa:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javno-povabilo-asi/

Prednost pri prijavi imajo mikro in mala podjetja, ki zaposlujejo čim več žensk 45+.

Sklad bo delodajalcu za vsakega vključenega zaposlenega (45+) refundiral 1.834,00 EUR za izobraževanje v letu 2018 in 2019.

Kaj ponuja OOZ Maribor v sodelovanju z OZS?   

OOZ Maribor bo v sodelovanju z OZS in ostalimi projektnimi partnerji zagotovila strokovno ekipo in potrebno tehnološko okolje za sodoben način priprave strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter odlična izobraževanja za krepitev kompetenc zaposlenih.

S takšnim pristopom in programom, ki bo zagotovil zaposlenim nove, nujno potrebne kompetence za spopadanje z izzivi, ki jih v vsa podjetja prinaša digitalna pretvorba poslovanja, novi načini komuniciranja, nova Direktiva o plačilnih storitvah in e-marketing/prodaja za prodor na enoten evropski trg, zbornica želi izobraževanja približali delavcem, delodajalcem pa prihraniti čas z iskanjem ustreznih izobraževanj na trgu.

V ta projekt želimo vključiti čim večje število vaših zaposlenih pri članih OOZ Maribor in dati odločilen prispevek k digitalizaciji obrtnikov, mikro in malih podjetij.

Povabilo članov k sodelovanju:

Prijava na sklad je enostavna, zato predlagamo, da se zainteresirani člani obrnete na OOZ Maribor, ki vam bo s pomočjo OZS pripravila ustrezno dokumentacijo za prijavo na razpis. Potrebna je predhodna najava na: info@ooz-maribor.si 

Rok za oddajo ponudbe na sklad:

Ponudbo lahko člani vložijo od 15. 1. 2018 do najpozneje 30. 3. 2018, vendar glede na velik interes ocenjujemo, da bodo uspešne samo prijave, ki bodo oddane 15. 1. 2018 ali par dni po tem.


Click here to add your own text