OOZ Maribor

Javno naročilo: IZBIRA IZVAJALCA ZA GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA V DELIH STAVB IN STAVBAH V LASTI IN UPRAVLJANJU JMSS MARIBOR

Naslov: IZBIRA IZVAJALCA ZA GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA V DELIH STAVB IN STAVBAH V LASTI IN UPRAVLJANJU JMSS MARIBOR
Referenčna številka dokumenta: JN-32708 (sklenitev okvirnega sporazuma)
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/498266/Za_objavo.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=32708
Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

27.11.2023   09:00

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do 27.02.2024, rok je podaljšan do 30.11.2023 do 9.00 ure.

Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.12.2023
Konec: 31.12.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
Način odpiranja ponudb

Datum in ura: 27.11.2023   10:00
Kraj: Portal e-JN

 

Kontakt:

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR, Grajski trg 1, 2000 Maribor

 Tamara Novak
 +386 22506330

Več o javnem naročilu:  https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=498266