OOZ Maribor

Javno povabilo delodajalcem za usposabljanje oseb na področju mednarodne zaščite

19. aprila 2022 je ZRSZ objavil novo javno povabilo delodajalcem za usposabljanje na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce.
Javno povabilo je za oddajo ponudb odprto najdlje do 31. marca 2023.

► Delodajalci predložite ponudbo za usposabljanje oseb elektronsko na Portalu za delodajalce.

6-mesečno usposabljanje na delovnem mestu se lahko vključijo prijavljeni v naši evidenci brezposelnih, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji priznano bodisi mednarodno zaščito bodisi so pridobili začasno zaščito.

Poleg oseb s področja mednarodne zaščite so ciljna skupina usposabljanja tudi tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v Sloveniji in so prijavljeni v naši evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več ter so prejemniki denarno socialne pomoči.

Usposabljanje je namenjeno delovni in socialni integraciji vključenih oseb ter povečevanju njihovih zaposlitvenih možnosti. S pridobitvijo in krepitvijo znanj, veščin, kompetenc in spretnosti na konkretnem delovnem mestu si bodo vključene osebe odprle dostop do dela in zaposlitve in si povečale zaposlitvene možnosti na trgu dela.

Kandidirajo lahko delodajalci, ki imajo najmanj 5 zaposlenih in bodo izpolnjevali tudi vse druge pogoje za sprejem ponudbe ter pri merilih za izbor dosegli zadostno število točk.

Delodajalci oddajo ponudbo za izvedbo usposabljanja elektronsko na portalu za delodajalce. V ponudbi podajo opis programa usposabljanja, priložijo pa še slovarček najpogosteje uporabljanih strokovnih izrazov z delovnega mesta, kjer načrtujejo usposabljanje. Na Zavodu bomo zagotovili prevod slovarčka izrazov v jezik vključene osebe.

Delodajalci so na podlagi sklenjene pogodbe upravičeni do plačila mesečnega stroška izvedbe usposabljanja za udeleženca, ki znaša 373,00 EUR, ter do povračila stroška predhodnega zdravniškega pregleda za vključeno osebo.

Udeleženci usposabljanja sklenejo z nami pogodbo o vključitvi in prejemajo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz v skladu z veljavnim Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Katalogom ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

► Poglejte javno povabilo za delodajalcemobilna verzija.