OOZ Maribor

Javno povabilo ZRSZ: Hitrejši vstop mladih na trg dela


Zavod RS za zaposlovanje dne 27.7.2022 objavil novo javno povabilo za zaposlovanje mladih z naslovom Hitrejši vstop mladih na trg dela.

OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU HITREJŠI VSTOP MLADIH NA TRG DELA (UAPA 3. 1. 2. 4)

(nadgradnja programa trajnega zaposlovanja mladih)

Namen programa: Hitrejši prehod mladih brezposelnih oseb (BO) iz ciljne skupine na trg dela, pridobitev delovnih izkušenj in kompetenc ob pomoči izkušenega mentorja z zaposlitvijo za nedoločen čas pri izbranih delodajalcih. Kar prispeva tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela in povečanju socialne varnosti mladih. Tako osebe kot mentorji se morajo usposabljati ali izobraževati pri zunanjih izvajalcih, registriranih za dejavnost izobraževanja, z namenom pridobitve dodatnih kompetenc v trajanju vsaj 30 šolskih ur, zaželeno iz digitalnih vsebin.

Vključujejo se brezposelni in delodajalci iz celotne Slovenije.

Ciljna skupina:  Brezposelni, stari do vključno 25 let in 364 dni.

Prednost osebam (ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc), ki:

  • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami,
  • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

Subvencija za 18 mesecev za polni delovni čas.

Odvisna je od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje.  

Ciljna skupina Vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje

(+ 70 EUR)

Ni vključitve v dodatno pokojninsko zavarovanje
Brezposelna oseba (BO) do vključno 25 let in 364 dni EUR za 18 mesecev EUR/mesec EUR za 18 mesecev EUR/mesec
BO do vključno 25 let 6.660 370 5.400 300
BO do vključno 25 let in hkrati:

– 12 mesecev brezposelni

ali

– z največ OŠ izobrazbo

7.740 430 6.480 360
BO do vključno 25 let in

12 mesecev brezposelni in

z največ OŠ izobrazbo

8.820 490 7.560 420

Subvencija se izplačuje v mesečnih obrokih na način kot pri Zaposli.me 2020.

Delodajalci za zaposlitev prejmejo subvencijo, ki se zviša v primeru vključitve osebe v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca.

Mentorstvo: Mentor vsaj 3 leta delovnih izkušenj. Obvezno na voljo osebi ves čas subvencionirane zaposlitve.

Usposabljanje ali izobraževanje vsaj 30 šolskih ur tako brezposelni kot tudi mentor, zaželeno iz digitalnih vsebin. Obvezno izvedeno do izteka subvencionirane zaposlitve.

Cilj: Omogočiti zaposlitev 4.000 mladim za nedoločen čas v 2022-2024, od tega v 2022 1.300 mladih.

Financiranje: Na voljo 27,36 mio EUR (izplačila 2022-2026) v okviru instrumenta nextGeneration EU, Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela (C3K3).

Pomoč »de minimis« tj. max 200.000 EUR javnih sredstev na delodajalca.

Oddaja ponudbe: od 16.8.2022 – 31.1.2023 (predvideno podaljšanje do novembra 2024)

Več informacij o samem javnem povabilu je na povezavi: Hitrejši vstop mladih na trg dela (gov.si).