OOZ Maribor

Kar 10 milijonov evrov novih ugodnih posojil za blažitev posledic energetske krize


Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa Krizno likvidnostni kredit P7E 2023 razpisuje 10 milijonov evrov likvidnostnih posojil. Posojila so namenjena podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo.

Posojila za mikro, mala in srednje velika podjetja

Slovenski podjetniški sklad bo ponujal posojila v višini od 15.000 do 100.000 evrov. Za ta bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ki so bila ustanovljena pred 1. januarjem 2022 in imajo bonitetno oceno vsaj SB8.

Posojilo lahko krije tudi 100% upravičenih stroškov

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugih operativnih stroškov. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Največ ena vloga na posameznega kreditojemalca

Kreditojemalcu bo sklad po tem javnem razpisu odobril največ eno vlogo za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki so naslednji:

 • nižje zahteve po zavarovanju,
 • osem menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • osem menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • nižja obrestna mera (fiksna obrestna mera 2,6 %),
 • daljša ročnost kredita,
 • odplačilna doba do pet let za kredite od 15.000 do 50.000 evrov,
 • odplačilna doba do sedem let za kredite od 50.001 do 100.000 evrov,
 • možnosti koriščenja moratorija do šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev,
 • brez stroškov odobritve in vodenja kredita.

Postopek pridobitve posojila je enostaven

Postopek pridobitve kredita je nezahteven ter zelo hiter. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS >>>, javni razpis pa ima dva prijavna roka, ta sta :

 • 15. septembra 2023 do 14. ure in
 • 15. novembra 2023 do 14. ure.

Na spletni strani SPS so objavljene vse potrebne informacije za prijavitelje >>>

Vir: MGTŠ,  Anton Šijanec, OZS