OOZ Maribor

Mariborska razvojna agencija je objavila: Deseti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območjeMariborska razvojna agencija objavlja Deseti javni poziv za vključitev v program PVSP za problemsko območje, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013 – 2018. Javni poziv je namenjen brezposelnim osebam s stalnim prebivališčem v občinah problemskega območja (Mestna občina Maribor, občine Ruše, Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Selnica ob Dravi), ki se lahko prijavijo do 31.05.2018.

Program PVSP za problemsko območje je namenjen spodbujanju podjetništva med brezposelnimi osebami ter spodbujanju odpiranja novih delovnih mest. Temelja ideja programa je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju lastne podjetniške ideje v delujoče podjetje.

Delo bo potekalo v skupini z desetimi udeleženci, ki bodo v štirimesečnem obdobju, ko bodo zaposleni na Mariborski razvojni agenciji, pod vodstvom mentorjev razvili svojo poslovno idejo, pripravili poslovni načrt za ustanovitev podjetja in se usposabljali za podjetniško kariero ali večjo zaposljivost. Pri tem je cilj vsakega udeleženca, da v enem letu po zaključku usposabljanja ustanovi lastno podjetje, se samozaposli ali zaposli pri drugem delodajalcu.

Več informacij o tem (razpisna dokumentacija,…) je na voljo: *tukaj