OOZ Maribor

MRA: Javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI

Mariborska razvojna agencija objavlja dne 3. 9. 2020 Prvi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Rok za prijavo je 25. september 2020.

PONI Podravje predstavlja model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Pogoji za vključitev:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • Izpolnjen prijavni obrazec
  • Življenjepis
  • Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (izpis prejmete na ZZZS ali ZPIZ),
  • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Vsi potencialni prijavitelji ste vabljeni na predstavitev projekta, ki bo potekala v sredo, 16. 9. 2020 ob 10. uri v prostorih Mariborske razvojne agencije, Pobreška c. 20, 2000 Maribor.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 22. 9. 2020 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti info@mra.si.

Več: MRA