OOZ Maribor

NAJAVA OBJAV RAZPISOV SPODBUD ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA (MSP)

Predstavitev razpisov  – garancije za kredite ter sofinanciranje manjših začetnih naložb

»Mariborska razvojna agencija p.o. bo v petek, 28.4.2017 v Uradnem listu št. 21/2017 objavila Tretji javni razpis garancij za kredite za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijske garancijske sheme in Tretji javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb.

Brezplačna predstavitev obeh razpisov bo 11.5.2017 ob 16.00 uri v prostorih Mariborske obrtno- podjetniške  zbornice (izobraževalna dvorana)

 

Vabljeni!