OOZ Maribor

Najavljen je razpis e-poslovanje 2018 (nepovratna sredstva do višine 30.000 EUR)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je najavilo objavo javnega razpisa za vzpostavitev oz. nadgradnjo e-poslovanja. Razpis bo tudi tokrat objavljen na spletnih straneh SPIRIT, podjetja pa bodo lahko kandidirala za nepovratna sredstva do višine 30.000 eur.
Razpis še sicer ni objavljen, zato natančni pogoji še niso znani, vendar bo na podlagi preteklih izkušenj razpis odlična priložnost, s pomočjo katere bodo podjetja lahko vzpostavila ali nadgradila svoje elektronsko poslovanje – predvsem s ciljem lažjega poslovanja na tujih trgih.
Predvideni upravičeni stroški v okviru razpisa bodo:
  • elektronska izmenjava med partnerji,
  • digitalizacija nastopa na sejmih,
  • spletne strani za tuje trge,
  • spletne trgovine,
  • produktno-prodajni videi,
  • krepitev kompetenc – usposabljanja.
Na razpis se bodo lahko prijavila tista podjetja, ki nepovratnih sredstev za e-poslovanje še niso prejela, ki sodijo med mikro, mala ali srednja podjetja, so ustanovljena vsaj 2 leti in zaposlujejo vsaj 1 osebo.
Predvidoma se na razpis ne bodo mogla prijaviti tista podjetja, ki imajo registrirano dejavnost ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Denar, ki ga boste v okviru razpisa lahko počrpali, boste morali nameniti zunanjemu izvajalcu, ki bo za vas izvedel aktivnosti e-poslovanja. Zunanjega izvajalca boste morali izbrati skladno z načeli javnega naročanja, izbran izvajalec pa bo moral izpolnjevati tudi določene pogoje – imeti bo moral ustrezne izkušnje in reference.
Glede na čas dopustov, se na napovedan razpis lahko pričnete pripravljati že danes, da vas rok objave in oddaje dokumentacije ne bi presenetil! 
Pišite na info@tiko-pro.si – pomagali vam bodo pri pripravi dokumentacije in vas na vašo željo povezali tudi s katerim izmed ustreznih zunanjih izvajalcev.