OOZ Maribor

Nepovratna sredstva v okviru iniciative EUREKA 2018

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave: 25.5.2018
Rok za oddajo: 11. 7. 2018 do 23:59
Predvidena višina sredstev: 6.458.247 EUR
Višina sofinanciranja: 50 % oz. 40 %

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA v okviru ene od dveh strateških iniciativ znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster).
Več o oblikah projektov je objavljeno na spletnem naslovu: http://www.eurekanetwork.org/.

Več informacij na voljo: *tukaj