OOZ Maribor

Nepovratna sredstva za investicije

Mesec februarja se je pričel v znamenju investicijskih projektov – podjetja iz Maribora z okolico in Pomurja bodo lahko vlagala v stroje, objekte in znanje.
Vlada Republike Slovenije pa napoveduje tudi zakon o spodbujanju investicij za slovenske vlagatelje na nacionalnem nivoju.

Sofinanciranje investicij v Pomurski regiji 

  • Namen: spodbujanje investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju
  • Upravičeno območje (občine): Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej
  • Upravičeni stroški: nakup objektov, zemljišč, strojev in opreme, gradbena-obrtniška-inštalacijska dela, nakup patentov, licenc in drugega znanja
  • Upravičenci: mikro, mala, srednja in velika podjetja,
  • Višina nepovratnih sredstev: min 10.000 € in max 200.000 € (45 % upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja, 35 % za srednja podjetja, 25 % za velika podjetja)
  • Rok za prijavo: 28. 2. 2018
Več podrobnosti o razpisu najdete *tukaj.
Razpisna dokumentacija je obsežna, zato nikar ne odlašajte s pripravo in nam pišite na info@tiko-pro.si že danes!

 

Še drugi aktualni razpisi:

Male investicije na problemskih območjih

Mariborska razvojna agencija bo predvidoma 16. 2. 2018 ponovno objavila razpis za sofinanciranje manjših začetnih investicij (do 50.000 €) na problemskem območju Maribora s širšo okolico – občine Maribor, Hoče-Slivnica, Kungota, Pesnica, Ruše, Selnica ob Dravi, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju.
Več informacij o najavi preberite tukaj.

Zakon o spodbujanju investicij za slovenske vlagatelje

Vlada je konec lanskega leta sprejela osnutek zakona, potrdila pa naj bi ga v kratkem, ki bo izenačil domače in tuje investitorje. Za nepovratna sredstva po posebnem postopku bodo tako lahko zaprosila tista slovenska podjetja, ki bodo želela izvesti investicijo v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov in ustvariti vsaj 400 delovnih mest (predelovalne in storitvene dejavnosti) oz. vsaj 20 mio evrov in vsaj 200 delovnih mest (raziskovalno-razvojne dejavnosti).
Več podrobnosti tukaj.
Zadnji projekt je pridobil 7 mio eur nepovratnih sredstev. Verjamejo, da so odličen partner tudi za večje strateške investicijske projekte. 
Pišite na: info@tiko-pro.si 

Na Hrvaškem več kot 40 milijard € nepovratnih sredstev v 2018

Na Hrvaškem se obeta pestro leto na področju nepovratnih sredstev – v najavi so že prve subvencije, in sicer na področju nabave opreme, vlaganja v IKT ter raziskav in razvoja.
Za več informacij glede aktualnih razpisov na Hrvaškem pišite na TIKOPRO: tea@tiko-pro.hr