OOZ Maribor

Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa






Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.
V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo:
  • žaganje lesa,
  • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa,
  • profiliranje,
  • iveriranje,
  • proizvodnja lesenih železniških pragov,
  • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
  • sušenje lesa,
  • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali,
  • modifikacija lesa,
  • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo.
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave: 4.1.2018
Rok za oddajo: 16.4.2018
Višina sofinanciranja: do 40% upravičenih stroškov

Več informacij na:  http://www.tiko-pro.si/slovenski-razpisi/nepovratna-sredstva-za-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa