OOZ Maribor

Nepovratna sredstva za pomoč MSP za intelektualno lastnino

V decembru je bil vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za intelektualno lastnino.

Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad sofinancirata Evropska komisija in EUIPO. Izvaja se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

Nov sklad je namenjen vsem podjetjem v EU, ki ustrezajo uradni opredelitvi malih in srednjih podjetij in zagotavlja

  • storitev 1: predhodni pregled pravic intelektualne lastnine (IP scan), ki se izvaja le v nekaterih državah EU, npr. v Avstriji, Bolgariji, Latviji, Španiji, Nemčiji, na Hrvaškem, Češkem in Slovaškem (sofinanciranje v višini 75 % stroškov storitve v sodelujočih državah).Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju tega ukrepa ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja to storitev brezplačno (storitev PRVA i). Več informacij o storitvi je na voljo na spletni strani urada: http://www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/informacijske-storitve/prva-i/.
  • storitev 2: osnovne pristojbine za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO (sofinanciranje v višini 50 % osnovne prijavne pristojbine).

Vloge za povračilo stroškov se bodo začele zbirati 11. januarja 2021 v okviru prvega od petih časovnih okvirov za oddajo vlog, ki bodo na voljo v letu 2021.

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.

Za informacije in pomoč glede prijave znamke in modela pokličite info točko Urada RS za intelektualno lastnino, 01 620 31 01 ali pišite na sipo(at)uil-sipo.si.

Informacije glede prijave na razpis EUIPO za pridobitev finančne podpore ter prijave znamke EU in modela Skupnosti so na voljo pri EUIPO: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/contact-us.