OOZ Maribor

NOVI RAZPISI IN SUBVENCIJE- SEZNAM

Seznam razpisov –iz portala subvencije na portalu Finance: http://subvencije.finance.si/razpisi?pod

Rok prijave Namen Razpisnik
08.03.17 Spodbude za kmetijstvo na gorskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.03.17 Spodbude za ekološko pridelavo hrane Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
10.03.17 Spodbuda naložb v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.03.17 Sofinanciranje gostovanj pri vodjah ERC projektov Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
24.02.17 Pilotni/demonstracijski projekti, področje energije SPIRIT
05.12.16 Spodbude za kmetijstvo, Sveti Jurij ob Ščavnici Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
02.12.16 Štipendije portnikom iz socialno šibkih okolij, Hoče-Slivnica Občina Hoče-Slivnica
23.12.16 Spodbude za nevladne organizacije na področju varstva okolja Eko sklad
do preklica Sofinanciranje raziskovalnih projektov (ERC) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električne avtomobile Eko sklad
12.12.16 Štipendije, Središče ob Dravi Središče ob Dravi
12.12.16 Vključevanje diplomantov v razvojne projekte v Pomurski regiji Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
07.06.18 Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije Ministrstvo za infrastrukturo
28.12.16 Spodbude za sodelovanje v shemah kakovosti Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
30.11.16 Pomoč vinogradništvu, Ajdovščina Občina Ajdovščina
08.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Križevci Občina Križevci
06.12.16 Razvoj inovativnih učnih okolij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
30.11.17 Posojila za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi z garancijami, Garancijska shema Posavja Regionalna razvojna agencija Posavje
31.08.17 Dolgoročna investicijska posojila, Goriška Javni sklad malega gospodarstva Goriške
30.11.16 Spodbude za kmetijstvo, Vransko Občina Vransko
01.02.17 Spodbude za naložbe v kmetijstvu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
01.02.17 Spodbude za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
12.12.16 Kompetenčni centri za razvoj kadrov Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
15.12.16 Štipendije, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
10.02.17 Spodbude za razvoj podeželja, Ljubljana Mestna občina Ljubljana
09.02.17 Štipendije za raziskovalce na začetku kariere, ERC Evropski raziskovalni svet (ERC)
29.03.17 Erasmus+ 2017 Evropska komisija
31.01.17 Pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev Slovenski regionalno razvojni sklad
15.02.17 Procesni vavčer 2016/2017 SPIRIT
do objave v Uradnem listu Spodbude občinam za gradnjo skoraj nič-energijskih stavb Eko sklad
do objave v Uradnem listu Spodbude za občine za nakup vozil za potniški promet Eko sklad
07.12.16 Spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave, Tržič Občina Tržič
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč v primeru požara na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
do objave na spletni strani ministrstva Pomoč ob smrti ali nezmožnosti za delo na kmetiji Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
02.03.17 Eurostars Evropska komisija
20.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Lendava Občina Lendava
do porabe sredstev Male komunalne čistilne naprave, Kuzma Občina Kuzma
do porabe sredstev Energetska prenova občinskih stavb Ministrstvo za infrastrukturo
do objave zaprtja Posojila z garancijami, Obalno-kraška regija in Občina Ilirska Bistrica Regionalni razvojni center Koper
30.12.16 Nova možnost Zavod za zaposlovanje
do objave v Uradnem listu Energetske naložbe v večstanovanjskih stavbah Eko sklad
31.05.17 Usposabljanje na delovnem mestu Zavod RS za zaposlovanje
31.05.17 Uposabljanje na delovnem mestu – mladi Zavod RS za zaposlovanje
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Majšperk Občina Majšperk
31.12.16 Spodbude za povečevanje rodovitnosti tal, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
31.12.16 Pomoč pri zavarovalnih premijah, Moravske Toplice Občina Moravske Toplice
do objave v Uradnem lisu Odprava škod in obnova gozda po žledolomu Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
27.03.17 Spodbujanje tujih naložb SPIRIT
31.03.17 Sofinanciranje podoktorskega izobraževanja na EUI Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije
02.06.17 Sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih SPIRIT
do objave Standardni projekti v okviru Interreg Italija – Slovenija Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
22.02.17 Inovativni produkti v turizmu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
31.12.16 Pomoč ob nepredvidenih dogodkih, Brežice Občina Brežice
31.12.16 Pomoči za nepredvidene dogodke, Brežice Občina Brežice
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Cerknica Občina Cerknica
31.07.17 Spodbude za zaposlovanje brezposelnih Zavod RS za zaposlovanje
do porabe sredstev Razvoj kmetijstva, Poljčane Občina Poljčane
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave, Prebold Občina Prebold
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave, Zagorje ob Savi Občina Zagorje ob Savi
31.12.16 Podpora raziskovalnim projektom v podjetjih, Hrvaška Ministrstvo za gospodarstvo, Hrvaška
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Šoštanj Občina Šoštanj
30.11.16 Spodbude za razvoj gospodarstva v poslovnih conah, Brežice Občina Brežice
06.09.17 Preprečevanje smrtnosti ob rojstvu, Obzorje 2020 Evropska komisija
31.03.17 Garancije za kredite za Dolenjsko Razvojni center Novo mesto
20.08.19 Najčistejši motor prihodnosti, Obzorje 2020 Evropska komisija
12.09.17 Prilagoditev motorjev za čist zrak, Obzorje 2020 Evropska komisija
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za občane Eko sklad
do objave v Uradnem listu Posojila za okoljske naložbe za podjetja Eko sklad
15.05.18 Garancije za kredite v Osrednjeslovenski regiji Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
19.04.18 Posojila z garancijo za Pomurje Slovenski regionalno razvojni sklad
19.04.18 Posojila z garancijo za Zasavje Slovenski regionalno razvojni sklad
15.12.16 Posojila za kmetijske in gozdarske projekte Slovenski regionalno razvojni sklad
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Dobrova-Polhov Gradec Občina Dobrova – Polhov Gradec
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave, Puconci Občina Puconci
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave Občina Straža
22.04.18 Krediti in garancije za MSP Koroške regije Regionalna razvojna agencija Koroška
16.04.18 Krediti in garancije za MSP Podravje Mariborska razvojna agencija
15.12.16 Predfinanciranje evropskih projektov Slovenski regionalno razvojni sklad
31.12.16 Pospeševanje poklicnega izobraževanja Občina Ormož
31.12.16 Spodbujanje zaposlovanja Občina Ormož
do objave v Uradnem lisu Naložbe v večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb Eko sklad
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave Občina Moravske Toplice
31.12.16 Subvencioniranje stroškov obresti stanovanjskega kredita za mlade Občina Ravne na Koroškem
31.12.16 Denarna pomoč Občina Ravne na Koroškem
31.10.18 Sofinanciranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.10.18 Sofinanciranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP SID Banka
31.12.16 Male komunalne čistilne naprave Občina Kamnik
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave Občina Logatec
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila – pravne osebe Eko sklad
do objave v Uradnem listu Subvencije za električna vozila – fizične osebe Eko sklad
30.11.16 Male komunalne čistilne naprave, Nazarje Občina Nazarje
30.11.16 Razvoj kmetijstva Občina Vuzenica
do porabe sredstev Spodbude za energetsko učinkovitost Energetika Ljubljana
31.07.17 Delovni preizkus 2016 Zavod RS za zaposlovanje
30.11.16 Razvoj kmetijstva Občina Lovrenc na Pohorju
do objave Čezmejno sodelovanje Slovenija – Hrvaška Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
31.12.16 Štipendije za študente Občina Žalec
09.12.16 Male komunalne čistilne naprave Občina Ivančna Gorica
do objave v Uradnem listu Spodbude za socialno šibke občane za zamenjavo starih kurilnih naprav Eko sklad
28.09.18 Program Fulbright Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do porabe sredstev Sterilizacija in kastracija mačk in psov Občina Krško
15.12.16 Študijski obiski v tujini Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
do objave Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
16.06.18 Garancije za kredite v Primorsko-notranjski regiji Regionalna razvojna agencija Zeleni kras
16.05.18 Krediti z garancijami v Obalno kraški regiji Regionalni razvojni center Koper
31.03.17 Prvi izziv 2015 Zavod RS za zaposlovanje
16.05.18 Garancije za bančne kredite Razvojna agencija ROD Ajdovščina
15.06.18 Krediti z garancijami Regionalna razvojna agencija Posavje
ni določen Azbestni odpadki Občina Postojna
stalno odprt Za boljšo inovacijsko podporo MSP Evropska komisija
stalno odprt Vzdržna varnost hrane Evropska komisija
stalno odprt Informacijske in komunikacijske tehnologije Evropska komisija
stalno odprt Fokusno področje digitalne varnosti Evropska komisija
stalno odprt Nanotehnologije, napredni materiali, biotehnologija in proizvodnja Evropska komisija
stalno odprt Industrija 2020 v krožnem gospodarstvu Evropska komisija
stalno odprt

© Vse pravice pridržane – OOZ Maribor  | Kontakt | Pravno obvestilo | Splošni pogoji | Uporaba piškotov 

© Vse pravice pridržane – OOZ Maribor