OOZ Maribor

OBČINA MIKLAVŽ NA DR. POLJU: Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje stroškov zaposlovanja brezposelnih oseb v letu 2020

Razpis je odprt do 31. 10. 2020.

Razpisna dokumentacija in obrazci: tukaj.

Vir: Občina Miklavž na Dr. polju