OOZ Maribor

Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 29. januarja 2021, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022 v vrednosti 3,5 milijona evrov.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Ravno v tem času se mladi odločajo o izbiri svojega poklica in morda lahko marsikoga k odločitvi za katerega od deficitarnih poklicev spodbudi dejstvo, da teh poklicev na trgu dela primanjkuje, prav tako pa lahko za celotno obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo.

Vlogo bodo bodoči dijaki lahko oddali od 14. 6. 2021 do vključno 24. 9. 2021. Tudi letos bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov. Štipendijo za deficitarne poklice lahko dijaki prejemajo hkrati z državno štipendijo.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2021/2022 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:

1. kamnosek 12. zidar/zidarka
2. mehatronik operater 13. tesar/tesarka
3. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij 14. klepar-krovec/kleparka-krovka
4. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka 15. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
5. elektrikar/elektrikarka 16. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
6. avtokaroserist/avtokaroseristka 17. pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog
7. pek/pekarka 18. gozdar/gozdarka
8. slaščičar/slaščičarka 19. dimnikar/dimnikarka
9. mesar/mesarka 20. steklar/steklarka
10. tapetnik/tapetničarka 21. tehnik/tehnica steklarstva
11. mizar/mizarka

Dvojezični izobraževalni programi:

 

22 ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
23 avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
24 predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
25 mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
26 strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
27 kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
28 ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

 

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Letos tako med poklici ni več izdelovalca/izdelovalke kovinskih konstrukcij, saj se program ne bo izvajal (ne bo vpisa v prvi letnik). Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj pripravimo nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije