OOZ Maribor

Objavljena dva nova razpisa – Slovenski regionalno razvojni sklad (3.2.2017)- ROK ZA PRIJAVO 6.3.2017

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad (v

nadaljevanju: Sklad) v današnjem Uradnem listu Republike Slovenija št. 5 z dne 3. 2. 2017 objavil:

  1. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (razpisano 10,0 mio posojil) Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne glede na velikost prijavitelja, ki na problemskem območju opravljajo gospodarsko dejavnost in projekt.

Upravičena območja: problemsko območje Maribora s širšo okolico, Pokolpja, Pomurja ter območje občin Hrastnik, Radeče,Trbovlje.

Višina kredita mora biti višja od 25.000,00 EUR, vendar ne višja kot

1.000.000,00 EUR.

Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.

Največ 11 letna doba vračanja ter 2 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev in opreme, nematerialne naložbe (do 20%).

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

  1. Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom

na področju obdelave in predelave lesa (razpisano 5,0 mio posojil)

Razpis je namenjen gospodarskim družbam, s.p.-jem ter zadrugam, ne

glede na velikost prijavitelja, s podjetniškimi projekti ali projekti na

področju lesarstva v Republiki Sloveniji.

 

Upravičeno območje: vsa Slovenija.

Višina kredita mora biti najmanj 15.000,00 EUR in največ 1.000.000,00 EUR.

Obrestna mera:

– pri podjetništvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 1,00% oz.

ROM+ pribitek od 0,60% do 0,80% letno;

 

– pri lesarstvu: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60% do 0,80% oz. ROM +

pribitek od 0,10% do 0,50% letno.

Največ 15 letna doba vračanja ter 3 letni moratorij.

Upravičeni stroški: nakup, gradnja ali obnova nepremični, nakup strojev

in opreme, nematerialne naložbe,..

Prvi rok za oddajo prijav je 6. 3. 2017.

Več informacij o objavljenih razpisih je objavljenih na spletni strani

sklada: www.regionalnisklad.si

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

Škrabčev trg 9a

1310 Ribnica

 

Tel.št: 01/836-19-53

Fax št: 01/836-19-56

e-naslov:www.regionalnisklad.si