OOZ Maribor

Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1): Obnova stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve
Spoštovani,

JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR je objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1): Obnova stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve.

Rezultat iskanja slik za JAVNI MEDOBÄ_x008c_INSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR

Kratek opis: Obnova stanovanj na različnih lokacijah v Mariboru – 4 sklopi.

Več informacij o o naročilu male vrednosti (o ukrepu, višini sredstev, roku in načinu prijave) je na voljo na tej povezavi: * tukaj ali v spodaj navedeni priponki.

Datum objave: 24.8.2018

Rok: 10.09.2018 do 12:00 ure

Kontaktna oseba: Tamara Novak, Telefon:+386 22506330, e-pošta: tamara.novak@jmss-mb.si 

Priloge (kliknite na pasice)

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.jmss-mb.si/index.php/sl/world/narocila/348-izbira-izvajalca-obnova-stanovanj-2
ESPD: https://www.enarocanje.si/_ESPD/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3470

Za dodatne informacije se lahko obrnete na zgoraj navedeno kontaktno osebo.